Rytmika i zajęcia taneczno-ruchowe

Ruch, muzyka i taniec to rodzaje ekspresji, które wyzwalane są w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywane. Służą rozwijaniu u dzieci potrzeby poznawania świata i kształtują jego aktywność edukacyjną. W Bajkowej Krainie muzykujemy wspólnie, przez co dzieci uczą się pracy w grupie i starają się wywiązywać z powierzonych im zadań.

Cele i korzyści

-rozwój u dzieci poczucia rytmu i poprawy koordynacji ruchowej
– rozwój słuchu muzycznego
– pobudzanie zainteresowań muzycznych
– osobisty i emocjonalny kontakt z muzyką, przez co dzieci uczą się wyrażania emocji i radości
– zajęcia pomagają także w aktywizacji sprawności fizycznej i psychicznej
– zajęcia pomagają w nabywaniu kompetencji ścisłych w późniejszych latach rozwoju

Ilość zajęć

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez animatora rytmiki.