Oferta

Świętochłowice

Cennik pobytu dziecka w żłobku Tęczowa Kraina
Obowiązuje od 01.01.2021

Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 24

CenaOpłata
*600 zł
*650 zł
*750 zł
Abonament miesięczny dla dzieci zamieszkałych w Świętochłowicach - opieka do 10 godzin dziennie
+ zajęcia dodatkowe. Opłata stała zostanie pomniejszona o dofinansowanie z programu rządowego Maluch + 2021.
* Wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości dotacji otrzymanej z UM Świętochłowice. Dotacja zależna jest od wysokości dochodów rodziców / opiekunów prawnych.
1100 złAbonament miesięczny dla dzieci niezamieszkałych w Świętochłowicach - opieka 10 godzin dziennie + wyżywienie + zajęcia dodatkowe. Opłata stała.
13,50 zł / dzieńOpłata za wyżywienie (Pełna stawka dzienna wyżywienia wynosi 23,50 zł i jest opłacana przez rodziców w wysokości 13,50 zł, natomiast kwota 10,00zł jest pokrywana z pozyskanych dotacji i grantów przez spółkę)
625 złAbonament miesięczny dla dzieci zamieszkałych w Świętochłowicach - opieka w godzinach 07.30 - 12.30 (5 godzin dziennie)
+ wyżywienie + zajęcia dodatkowe w/w godzinach. Opłata stała zostanie pomniejszona o dofinansowanie z programu rządowego Maluch + 2021.
600 złOpłata adaptacyjna - opłata bezzwrotna pobierana podczas podpisania pierwszej umowy. Opłata jednorazowa.
30 złOpłaty za godziny powyżej abonamentu - liczona za każdą rozpoczętą godzinę
50 złOpłata za godziny opieki po zamknięciu placówki - liczona za każdą rozpoczętą godzinę