Oferta

Katowice Ochojec

Cennik pobytu dziecka w żłobku Tęczowa Kraina
Obowiązuje od 01.01.2021

ul. Łętowskiego 32B, 40-648 Katowice

CenaOpłata
700 złAbonament miesięczny dla dzieci zamieszkałych w Katowicach - opieka do 10 godzin dziennie, w abonamencie jedna bezpłatna konsultacja pedagoga i logopedy. W abonamencie zajęcia dodatkowe. Opłata stała zostanie pomniejszona o dofinansowanie z programu rządowego Maluch + 2021
400 złAbonament miesięczny dla dzieci zamieszkałych w Katowicach - opieka w godzinach 07.30 - 12.30 (5 godzin dziennie), w abonamencie jedna bezpłatna konsultacja pedagoga i logopedy. W abonamencie zajęcia dodatkowe. Opłata stała zostanie pomniejszona o dofinansowanie z programu rządowego Maluch + 2021
13,50 zł / dzieńOpłata za wyżywienie - stawka dzienna. (Pełna stawka dzienna wyżywienia wynosi 23,50 zł i jest opłacana przez rodziców w wysokości 13,50 zł, natomiast kwota 10,00 zł jest pokrywana z pozyskanych dotacji i grantów przez spółkę).
1.300 złAbonament miesięczny dla dzieci niezamieszkałych w Katowicach- opieka do 10 godzin dziennie, w abonamencie jedna bezpłatna konsultacja pedagoga i logopedy. Opłata stała. W abonamencie zajęcia dodatkowe.
650 złOpłata adaptacyjna- opłata bezzwrotna pobierana podczas podpisania pierwszej umowy. Opłata jednorazowa.
50 złOpłaty za godziny powyżej abonamentu- liczona za każdą rozpoczętą godzinę
50 złOpłata za godziny opieki po zamknięciu placówki- liczona za każdą rozpoczętą godzinę