Plan dnia

Katowice Centrum

PRZEDSZKOLE – ramowy plan dnia

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godzinach 08.00 – 16.00. W tych godzinach uwzględnione zostały także zajęcia dodatkowe oraz posiłki dla dzieci. Szczegółowy plan tygodniowy znajdziecie Państwo tutaj.

06.00 – 08.00 godziny świetlicowe, przyprowadzanie dzieci
08.00 – 08.30 powitanie
08.30 – 09.15 przygotowanie do śniadania, I śniadanie
09.15 – 10.30 realizacja podstawy programowej, zajęcia dodatkowe
10.30 – 10.45 przygotowanie do śniadania, II śniadanie
10.45 – 13.50 realizacja podstawy programowej, zajęcia ruchowe, spacer, zajęcia dodatkowe
14.00 – 14.30 obiad
14.30 – 16.00 realizacja podstawy programowej, zajęcia dodatkowe, spacer, zajęcia ruchowe
16.00 – 17.00 godziny świetlicowe, odbieranie dzieci z placówki