Oferta

Chorzów

Cennik pobytu dziecka w żłobku Bajkowa Kraina
Obowiązuje od 01.01.2021

Chorzów, ul. Armii Krajowej 55

CenaOpłata
650 złAbonament miesięczny dla dzieci zamieszkałych w Chorzowie - opieka do 10 godzin dziennie, w abonamencie jedna bezpłatna konsultacja pedagoga i logopedy + zajęcia dodatkowe. Opłata stała zostanie pomniejszona o dofinansowanie z programu rządowego Maluch + 2021
400 złAbonament miesięczny dla dzieci zamieszkałych w Chorzowie - opieka w godzinach 07.30-12.30 (5 godzin dziennie), w abonamencie jedna bezpłatna konsultacja pedagoga i logopedy + zajęcia dodatkowe w/w godzinach. Opłata stała zostanie pomniejszona o dofinansowanie z programu rządowego Maluch + 2021
13,5 zł / dziennieOpłata za wyżywienie / stawka dzienna. (Pełna stawka dzienna wyżywienia wynosi 23,50 zł i jest opłacana przez rodziców w wysokości 13,50 zł, natomiast kwota 10,00 zł jest pokrywana z pozyskanych dotacji i grantów przez spółkę).
1050 złAbonament miesięczny dla dzieci niezamieszkałych w Chorzowie - opieka do 10 godzin dziennie, w abonamencie jedna bezpłatna konsultacja pedagoga i logopedy. Opłata stała.
650 złOpłata adaptacyjna- opłata bezzwrotna pobierana podczas podpisania pierwszej umowy. Opłata jednorazowa.
30 złOpłaty za godziny powyżej abonamentu- liczona za każdą rozpoczętą godzinę
50 złOpłata za godziny opieki po zamknięciu placówki- liczona za każdą rozpoczętą godzinę