Strefa rodziców

Chorzów

NASZE ZAJĘCIA

Bajkowa Kraina w Chorzowie będzie realizowała zajęcia edukacyjno-artystyczne zgodne z propozycją zajęć prowadzonych w pozostałych placówkach. O wszystkich naszych zajęciach przeczytacie w zakładce Zajęcia edukacyjno-artystyczne