Program profilaktyki i terapii logopedycznej

Program profilaktyki i terapii logopedycznej realizowany jest w grupach przedszkolnych oraz w starszych grupach żłobkowych. Wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, objęte zostaną przesiewowym badaniem mowy w celu wyłonienia grupy podlegającej pełnemu badaniu logopedycznemu.

Cele i korzyści

– włączenie rodziców i wychowawców w proces stymulacji rozwoju mowy i języka
– stymulacja rozwoju mowy i języka w zakresie sprawności narządów mowy, prawidłowego gryzienia, żucia, toru oddechowego, prawidłowej artykulacji
– rozwój słuchu fonemowego
– tworzenie poprawnych struktur gramatycznych
– powiększanie zasobu leksykalnego i komunikacji z rówieśnikami, a także z osobami dorosłymi

Jak / dla kogo

Praca terapeutyczna oparta jest na zasadach wczesnego i kompleksowego oddziaływania, indywidualizacji, systematyczności i stopniowania trudności. łączy w sobie różne metody terapeutyczne:

– ćwiczenia logopedyczne (oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy i słuchu fonematycznego)
– trening autokontroli słuchowej, pokaz i wyjaśnienie ułożenia narządów artykulacyjnych i mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych
– metody dobrego startu, ćwiczenia rytmizujące i mówienie rytmiczne, czyli wykorzystanie metod pedagogicznych
– ćwiczenia psychologiczne – techniki relaksacyjne, psychodrama
– ćwiczenie lingwistyczne – metoda substytucyjna Seemana, metoda słów kluczowych, ćwiczenia dykcyjne
– konsultacje medyczne – ortodontyczne, foniatryczne, audiologiczne, chirurgiczne

Ilość zajęć        

Zajęcia odbywają się w ramach WWR lub w ramach kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia przeprowadzane są zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym dla każdego dziecka.

Pozostałe dzieci uczęszczają na zajęcia raz w tygodniu po 30 minut – zajęcia indywidualne.
Dodatkowo przewidziane są zajęcia grupowe dla wszystkich dzieci z grupy docelowej – raz w tygodniu po 30 minut.