Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna powstała przy Bajkowej Krainie, by zapewnić pomoc specjalistyczną dzieciom i ich rodzicom. Do Waszej dyspozycji jest grono psychologów specjalnych, terapeutów psychologicznych, logopedów.

cele i korzyści

 jak /dla kogo

Poradnia dysponuje nowoczesnymi i odpowiednio wyposażonymi salami do:

 ilość zajęć

Zajęcia odbywają się w ramach WWR lub w ramach kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia przeprowadzane są zgodnie z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym dla każdego dziecka.

Konsultacje indywidualna odbywają się na podstawie wcześniej uzgodnionego terminu. Rodziców prosimy o dostarczenie dotychczasowej dokumentacji na temat dziecka: np. wyników badań specjalistycznych (okulistycznych, laryngologicznych, audiologicznych, foniatrycznych i innych medycznych), kserokopii już posiadanych przez dziecko opinii (wydanych poza naszą poradnią).