Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji przypada 16 listopada – w tym roku i my się pochylamy nad tematem tolerancji, akceptacji oraz szacunku do drugiego człowieka. Temat jest ważny i trudny, im jest się starszym tym pewne rzeczy powinno się rozumieć łatwiej, ale żeby tak było, warto od najmłodszych lat mówić o różnorodności świata i kultur oraz religii obecnych na świecie. W czasach pogłębiających się kryzysów oraz marginalizacji i dyskryminacji tak wielu osób, nie sposób przejść obojętnie obok pytań najmłodszych o świat i ludzkie zachowania. Chcąc tłumaczyć zjawiska różnorodności, nie uciekamy od trudnych pytań, ale próbujemy je wyjaśnić dzieciom w dziecięcy i skrojony na miarę lat sposób. Przede wszystkim rozmawiając o różnorodności i przedstawiając ją jako coś normalnego i codziennego.

Po co to robimy? Międzynarodowy Dzień Tolerancji ma na celu znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji oraz informowanie o jej niebezpiecznych skutkach. Dzieci to nasza przyszłość – chcemy, by rosły oraz wychowywały się w różnorodnym i wielokulturowym świecie, bo ten taki jest – ale i by go rozumiały oraz akceptowały!

W naszych placówkach o każdym – nawet niezwykle ważnym i trudnym – temacie, rozmawiamy w sposób obrazowy, adekwatny do wieku naszych małych podopiecznych. Małych odkrywców świata, dla których świat – na ten moment – nie stanowi żadnych zagrożeń, nie jest pełen zła i jest przyjacielsko nastawiony do wszystkich. Dzieci dopiero uczą się świata i ludzi. Pomóżmy im w tym, tak jak możemy najlepiej – ucząc miłości do drugiego człowieka i tolerancji, pomóżmy im zrozumieć różnorodność.