Z początkiem lipca wystartowały Diagnozy SI w Tutti

Wakacje to w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czas rozwoju i zmian. Szykujemy się do sporej porcji nowości, które już na stałe w naszej ofercie pojawią się jesienią. Czas wakacji to czas ich testowania i startu – w ramach programów pilotażowych pojawią się Diagnozy SI oraz Diagnozy neurologopedyczne. Dziś słów kilka o tych pierwszych!

Diagnoza − kto może ją przeprowadzić i jak to wygląda?

Diagnozę może przeprowadzić osoba, która posiada certyfikat uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii. Diagnoza składa się z kilku spotkań (zwykle są to 3 – 4 spotkania, w zależności od tego jak szybko dziecko nawiąże kontakt z terapeutą, od aktywności dziecka, jego motywacji do wykonywania zadań).

Diagnoza integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tutti obejmuje:

1. Wywiad z opiekunem – szczegółowa rozmowa i zastosowanie odpowiednich ankiet/kwestionariuszy pozwala na uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących rozwoju dziecka, jego nawyków i zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego
(w szkole/przedszkolu/domu/u rodziny, znajomych).

2. Praca z dzieckiem − podczas której terapeuta obserwuje spontaniczne zachowanie dziecka podczas swobodnej zabawy, jego reakcje na stymulację sensoryczną (użycie specjalistycznego sprzętu) oraz wykonuje określone testy, na które składają się:

• Obserwacja Kliniczna

• Południowo − Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej (wystandaryzowane)

3. Omówienie wyników diagnozy z opiekunami (na odrębnym spotkaniu).

Celem terapeuty jest określenie czy u podłoża trudności dziecka leżą zaburzenia procesów integracji sensorycznej. Terapia jest możliwa tylko wtedy gdy deficyty zostaną potwierdzone.

Na podstawie informacji uzyskanych z diagnozy terapeuta przygotowuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka.

Jak się przygotować?

Przed pierwszą rozmową warto przypomnieć sobie jaki był przebieg ciąży, porodu, rozwoju dziecka w pierwszych tygodniach, następnie miesiącach życia. Ustalić, czy dziecko miało problemy zdrowotne i jakie leki zażywało, zastanowić się jakie czynniki zakłócają jego funkcjonowanie. Na pierwszym spotkaniu warto pojawić się z książeczką zdrowia dziecka.

Jeśli czas oczekiwania na wizytę jest odległy, to warto robić krótkie notatki z obserwacji zachowania dziecka − są to cenne informacje dla diagnosty, ponieważ w trakcie wywiadu wiele znaczących informacji umyka rodzicom, wiele informacji zostaje przekazanych w niepełnym wymiarze, wiele się miksuje ze sobą.

Co dalej?

Po otrzymaniu od certyfikowanego terapeuty SI pełnej diagnozy oraz jej omówieniu, podjęte zostają decyzje, czy wymagana jest stała i intensywna terapia SI w placówce, czy tylko konsultacje raz na jakiś czas.

Diagnozy SI w Tutti ruszają jesienią. Jednak przez cały lipiec zapraszamy do programu pilotażowego!

Cena Diagnozy SI 170 zł (trzy spotkania) do 31 lipca

Cena regularna 350 zł

Umawiamy się pod numerem telefonu: +48 883 990 39

Diagnozy w Tutti prowadzi certyfikowany terapeuta SI – Daria Semper