Projekty Unijne – Tęczowa Kraina Świętochłowice

Projekt Tęczowa Kraina – kolorowy świat dziecka
Zapraszamy do nowoutworzonych miejsc opieki żłobkowej w ramach projektu pt. „Tęczowa Kraina – kolorowy świat dziecka” o numerze RPSL.08.01.03-24-07AD/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego [...]
czytaj więcej...