Projekt Bajkowy świat dla dziecka

Projekt, który obecnie realizujemy to „Bajkowy świat dla dziecka! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów.”

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 80 rodziców i opiekunów  z terenu Katowic, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.02.2017-31.12.2018r. 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W projekcie można uczestniczyć przez okres jednego roku, później istnieje możliwość kontynuacji opieki w żłobku.            

Gwarancję wysokiej jakość opieki żłobkowej oraz zapewnienie 40 nowo – przyjętym dzieciom właściwego poziomu rozwoju, planuje się poprzez prowadzenie w placówce starannie dobranych zajęć dodatkowych. W ramach dodatkowych zajęć dzieci będą miały zapewnioną możliwość rozwoju. Każdy element zajęć będzie rozwijał wybrane umiejętności i kompetencje, w tym poczucie bezpieczeństwa bardzo ważne w momencie pozostawienia dziecka w nowym otoczeniu.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów przez cały okres sprawowania opieki nad dziećmi. Zakres tematyczny tych zajęć obejmować będzie: zajęcia rytmiczne z elementami muzyki – maluchy uczą się tańca, poruszania się zgodnego z ekspresją melodii, którą słyszą. Taka zabawa uwrażliwia dziecko na dźwięki, ale również pomaga rozpoznawać emocje wyrażane za pomocą muzyki, uczy koncentracji i koordynacji ruchowej oraz zabaw zespołowych w grupie. Zajęcia będą obejmować również naukę gry na prostych instrumentach – bębenki, grzechotki, trójkąty, tamburyny. Dzieci  poznają również inne bardziej skomplikowane instrumenty poprzez dotyk, usłyszeć brzmienie – skrzypce, flet, gitara.

Zajęcia językowe – umożliwią przyswojenie języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Dzieci będą rozwijać podstawowe sprawności językowe, a lekcje będą przystosowane również dla najmłodszych dzieci poprzez angażowanie zmysłów dotyku, zapachu, wzroku a także będą zawierały ćwiczenia ruchowe aby wyzwolić naturalną aktywność dziecka.

Ponadto, regularnie będą odbywały się zajęcia z dogoterapii oraz  zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej pod opieką fizjoterapeuty. Dzieci będą także pod opieką psychologa i logopedy, którzy zwrócą uwagę na ewentualne problemy oraz zaproponują aktywizujące  zabawy.  Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego dziecka w zajęciach będą mogły wziąć udział również dzieci niepełnosprawne.

________________________________________________________________________________

Z końcem grudnia 2018 roku projekt został zakończony. Łącznie w projekcie udział wzięło 80 dzieci. Wszyscy kontynuują pobyt w naszej placówce i objęci zostali normalną opieką żłobkową. Projekt pozwolił na stworzenie fantastycznych warunków do zabawy i rozwoju najmłodszych.

Zapraszamy do udzaiłu w naszych nowych przedsięwzięciach, o których będziemy informować na bieżąco!