Projekty Unijne – Bajkowa Kraina Katowice Centrum

Projekt Bajkowy świat dla dziecka
Projekt, który obecnie realizujemy to „Bajkowy świat dla dziecka! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów.” Głównym [...]
czytaj więcej...