Projekty Unijne – Bajkowa Kraina Chorzów

Projekt Bajkowy Żłobek – zapraszamy do nowoutworzonych miejsc
Projekt „Bajkowy Żłobek = dla rodziców pewny zarobek. Aktywizacja zawodowa rodziców i opiekunów dzieci do lat 3” o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-05F0/16-00 Wartość [...]
czytaj więcej...