Plan dnia

Katowice Centrum

PRZEDSZKOLE

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godzinach 07.30 – 12.30

GodzinaCzynności / rodzaje zajęćCzas realizacji podstawy programowej
06.00 – 7.30Przychodzenie dzieci do przedszkola

- zabawy służące realizacji pomysłów dzieci
- zabawy integrujące grupę
- ćwiczenie ogólnorozwojowe

Własna aktywność dzieci

- zabawy w kącikach zainteresowań
- wykonywanie zadań indywidualnych
- czynności porządkowe
- pomoc w przygotowaniu do zajęć
- ćwiczenia i zabawy ruchowe
07.30 – 08.30Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela60 minut D
08.30 – 08.45Czynności organizacyjne, przygotowanie do śniadania15 minut D
08.45 – 09.15Śniadanie – wspieranie w samodzielności jedzenia30 minut D
09.15 – 09.45Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową30 minut C
09.45 – 10.45Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe i swobodne w ogrodzie60 minut B
10.45 – 11.00Przygotowanie do obiadu - dbanie o codzienną higienę, mycie rąk15 minut D
11.00 – 11.20Obiad – wspieranie w samodzielności jedzenia20 minut D
11.20 – 11.50Zintegrowana działalność integracyjna w oparciu o podstawę programową30 minut C
11.50 – 12.00Czynności organizacyjne – przygotowanie do obiadu10 minut D
12.00 – 12.30Obiad – czynności samoobsługowe30 minut D
12.30 – 14.00Odpoczynek

- słuchanie bajek i muzyki
- praca indywidualna
- gry i zabawy językowe
- zabawy swobodne w sali i na świeżym powietrzu
- zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
14.00 – 14.30Podwieczorek
14.30 – 18.00Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności

- gry towarzyskie
- zabawy w kącikach zainteresowań
- porządkujemy zabawki

Kontakty indywidualne z rodzicami oraz rozchodzenie się dzieci.

ŻŁOBEK

GodzinaCzynności
06.00 – 07.00Otwarcie placówki
- witamy pierwszych Maluchów
07.00 – 09.00Zabawy włączające i podział na grupy
09.00Śniadanie
9.30Trening czystości
- myjemy ząbki
- czynności pielęgnacyjne
10.00 – 11.00Zajęcia prowadzone przez opiekunów w ramach planu tygodniowego – językowe oraz tematyczne
Zabawy swobodne
11.00Jemy zupę
11.30- czynności pielęgnacyjne
- czytamy bajki
- spokojne zabawy
12.00Jemy drugie danie
12.30 – 14.00Drzemka
W TYM CZASIE PROSIMY NIE DZWONIĆ NA SYPIALNIE DZIECI!
14.30Jemy podwieczorek
15.00 – 18.00Spokojnie zabawy i pożegnanie z dziećmi
18.00Zamknięcie placówki