Kontakt

Katowice Centrum

Bajkowa Kraina Katowice Centrum

ul. Powstańców 25 A

40 – 039 Katowice

tel.: +48 500 482 290

mail: biuro@marko-bajkowakraina.pl

BajkowaKrainaKatowice

Bajkowa Kraina Katowice Centrum jest placówką główną Marko Sp. z o.o.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

tel.: +48 515 852 668

mail: poradnia@marko-bajkowakraina.pl