Rola integracji sensorycznej

W Bajkowej Krainie na co dzień działa Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, dostępna dla wszystkich naszych dzieci wymagających określonej pomocy, a także dla dzieci spoza placówki – poszukujących specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i kształcenia specjalnego. Komu szczególnie staramy się pomóc i jak to robimy? Po co i dla kogo zajęcia integracyjne? Czy udział w nich to coś złego czy koniecznego?

Zajęcia integracyjne prowadzone w naszym żłobku i przedszkolu Bajkowa Kraina przeznaczone są dla dzieci, które ich wymagają. A wczesne zdiagnozowanie problemu, pomaga na szybką reakcję i szansę na wyrównanie rozwoju malucha. Najczęściej, wszelkie zaburzenia pojawiają się w pierwszych miesiącach i latach życia dziecka, dlatego tak ważne jest, by już na etapie żłobkowym i przedszkolnym je wychwycić i nad nimi pracować. Dzieci Bajkowej Krainy na co dzień są pod opieką wykwalifikowanej kadry nie tylko opiekunów, ale i terapeutów, psychologów i pedagogów specjalnych. Dzięki temu, kiedy widzimy coś niepokojącego, od razu możemy zareagować i zasugerować rodzicom udział w integracyjnych zajęciach. Dodatkowo dzieci wymagające kształcenia specjalnego oraz WWR-u (jest to stwierdzane w poradni psychologiczno-pedagogicznej) uczestniczą w zajęciach, bo nasza placówka daje taką możliwość. To ważne też dla rodziców, którzy nie muszą odbierać dziecka ze żłobka i pędzić na zajęcia integracyjne.

Jednym z kluczowych obszarów działalności poradni i zajęć, które się w niej odbywają jest terapia integracji sensorycznej (SI). Czym w ogóle jest terapia sensoryczna i skąd jej zaburzenia? Budowanie integracji sensorycznej rozpoczyna się już w łonie matki, a jej najbardziej zintensyfikowany okres to czas do 3 roku życia. Kiedy nie przebiega sprawnie, mogą pojawić się różnorakie trudności związane z funkcjonowaniem i zachowaniem dziecka. Zaburzenia integracji to też często konsekwencje wad wzroku czy słuchu. Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg organizuje i przetwarza docierające do niego informacje, płynące z ciała i środowiska – następnie, po przetworzeniu – wysyła stosowną reakcję. Jeśli przetwarzanie tych informacji (dotyczy to zmysłu dotyku, równowagi, czucia ciała) przebiega nieprawidłowo, to dziecko nie potrafi zareagować na informacje właściwie, a przecież ma to zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Czym się to objawia? Jedni mogą czuć się bombardowani nadmierną ilością bodźców, inni będą poszukiwać intensywnych doznań sensorycznych. Dysfunkcje SI mają wpływ na późniejsze lata nauki – mogą generować problemy. Zagrożona może być także sfera społeczna i emocjonalna dziecka. Te problemy nie rozwiążą się same, wręcz przeciwnie, z biegiem czasu mogą się nasilić i pogłębić. Dlatego także istotna jest właściwie prowadzona terapia i wczesne zdiagnozowanie problemu.

Objawy zaburzeń SI

– nadmierna lub za mała wrażliwość na bodźce sensoryczne /unikanie określonych potraf, ubrań, brak reakcji na zimno czy ból, np. poprzez uderzanie siebie zabawkami/

– zaburzony poziom uwagi /dziecko łatwo się rozprasza, nie potrafi skupić się przez dłuższy czas na jednej, określonej czynności/

– koordynacja ruchowa /słaba równowaga, potykanie się i przewracanie, trudności z trzymaniem i łapaniem, np. rysowanie, rzuty piłką, używanie kleju, nożyczek, ubieranie się /

– zaburzenia w rozwoju mowy

– ruch: może występować nadaktywność lub przeciwnie

– trudności w zachowaniu codziennym /mogą pojawić się problemy z adaptacją w nowym środowisku, np. żłobku, dziecko jest nieufne, wycofane, ma problem z nowymi sytuacjami i osobami/

Na czym polega terapia?

To przede wszystkim ukierunkowana zabawa, która ma kontrolować ilość bodźców. Dzięki przyjemnej, ale i dostosowanej do problemu zabawie, poprawiona zostaje integracja bodźców zmysłowych, wzmacniają się procesy nerwowe, a to wszystko to poziom zero w nabieraniu późniejszych konkretnych umiejętności: jazdy na rowerze, zdolności manualnych, rysowania czy pisania. Terapia odbywa się pod okiem przeszkolonego terapeuty w specjalnie przygotowanych salach – w Bajkowej Krainie są to sala terapii SI i sala doświadczania świata. Czasami pierwsze oznaki poprawy można zobaczyć już po kilku zajęciach, jednak zwykle taka terapia trwa około jednego roku.

Dla kogo szczególnie terapia SI?

Metoda Integracji Sensorycznej skierowana jest m.in. do dzieci z:
-trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia)
-trudnościami w funkcjonowaniu społecznymi, emocjonalnym
-opóźnionym lub wolniejszym rozwojem fizycznym i umysłowym
-opóźnionym rozwojem mowy
-nadpobudliwością psychoruchową, niezgrabnością ruchową
-autyzmem
-zespołem Aspergera
-zespołem Downa
-mózgowym porażeniem dziecięcym