Integracja: neurologopedia w Bajkowej Krainie

Drugi odcinek naszych logopedycznych rozważań skupia się na dziedzinie pochodnej logopedii – neurologopedii, bardziej zaawansowanej i wymagającej odpowiednich narzędzi terapii. Czym jest neurologopedia? To diagnoza i terapia różnego stopnia zaburzeń komunikacyjnych. Często spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układy nerwowego – dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Neurologopedia to przede wszystkim terapia mowy u osób niemówiących (głównie dzieci), ale też terapia karmienia – dotyczy osób, dzieci z zaburzeniami kwestii jedzenia.

Terapia te przeznaczona jest dla osób, które utraciły zdolność mowy na skutek przeróżnych sytuacji – zarówno wypadków, zdarzeń losowych, urazów czy chorób, jak i tych czynników rozwojowych, wad okołoporodowych. Zawsze terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości, a co za tym idzie, prowadzimy ją 1:1. Ważne są także cele i oczekiwania naszych pacjentów. Każdy przypadek wymaga indywidualnej diagnozy. Diagnoza dzieci z tego typu zaburzeniami to trudne wyzwanie dla logopedów i neurologopedów. Wymaga ogromnego doświadczenia, wiedzy i konsekwencji w podejmowaniu działań. Zaczynamy zawsze od badań logopedycznych – to wywiad z rodzicami, ocena rozwoju dziecka, jego stopnia komunikacji i szczegółowe badania logopedyczne oparte o opracowane scenariusze. Często oprócz zdiagnozowania danego problemu, staramy się także wskazać jego przyczynę. Dopiero po takim rozpoznaniu możemy zaplanować całość terapii, jej etapowość, a także ocenić rokowania.

Dla kogo?
Terapia neurologiczna to często działania korygujące mowę u dzieci zmagających się z:

– dyzartrią
– niedokształceniem mowy pochodzenia korowego
– afazją
– niedokształceniem mowy, które towarzyszy niepełnosprawności intektualnej
– autyzmem
– niedosłuchem
– środowiskowym ograniczeniem mowy oraz jej zniekształceniem
– mutyzmem psychogennym
– niesklasyfikowanym zaburzeniom mowy
– jąkaniem

Jak pracujemy?
Zawsze indywidualnie, dostosowując metody terapii do konkretnych potrzeb i problemów dziecka. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Bajkowej Krainie wykorzystujemy:

– OTP terapię pozycji oralnej
– karmienie terapeutyczne
– metody werbalno-tonalne
– komunikację alternatywną i wspomagającą
– metodę krakowską
– metodę ustno-twarzową
– terapię wg Castillo Moralesa

Problemy dzieci staramy się wyłapywać na bieżąco, w ich codziennym funkcjonowaniu żłobkowo-przedszkolnym i w porę reagować. Mając grono specjalistów na miejscu, możemy to robić sprawie i często „na czas”.