Integracja: logopedia i neurologopedia w Bajkowej Krainie

Zajęcia integracyjne w Bajkowej Krainie są bardzo ważne. Wiemy, że dla Was – Rodziców także. W przypadku pojawienia się problemów u Waszych pociech, kluczową sprawą jest ich szybkie wyłapanie. W tym zawsze pomocni są wykwalifikowani pracownicy na miejscu, w placówce. U nas znajdziecie pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i neurologopedów. I o tych ostatnich oraz zajęciach, przez nich prowadzonych, chcemy powiedzieć więcej, bowiem wiele dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym boryka się z logopedycznymi problemami.

Specjaliści określają, że w ciągu ostatnich kilku lat liczba dzieci z problemami i wadami wymowy wzrosła o ponad 60%, a połowa 6-latków boryka się z problemami wymagającymi leczenia. To chyba najlepszy dowód na to, jak ważne jest szybkie wychwycenie problemów i szybka reakcja na nie. Mowa to bardzo ważny czynnik w rozwoju człowieka, reguluje jego stosunki z otoczeniem, pozwala nawiązywać relacje, dodaje pewności siebie. Już od najmłodszych lat dziecko kształtuje mowę, a naturalnym środowiskiem, w którym się jej uczy jest rodzina. W wieku wczesnoszkolnym rolę tę bardziej przejmuje szkoła i nauczyciel, którego język staje się wzorem do naśladowania. Poprawnie wypowiadane słowa, głoski przez nauczyciela budują w umyśle dziecka prawidłowe wyobrażenia słuchowe. W przypadku problemów z wymową nauczyciel wychwyci pierwszy nieścisłości i skieruje do logopedy. W Bajkowej Krainie dzieci są młodsze, a logopeda który działa tutaj na co dzień, jest w stanie wychwycić niepokojące objawy dużo wcześniej niż w szkole. Co za tym idzie, wcześniej pracować z dzieckiem nad poprawną mową.

Dlaczego logopedia jest ważna?

Pozwala na kształtowanie prawidłowej mowy, dbanie i jej najlepszy rozwój pod kątem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, a także doskonalenie mowy, którą dziecko już ukształtowało. Przede wszystkim jednak logopedia zajmuje się usuwaniem wam wymowy, zaburzeń głosu, a także związanych z tym trudności w czytaniu i pisaniu. Kłopoty z wymową u dzieci mogą być związane z podawaniem we wczesnym wieku, przez zbyt długi okres czasu, posiłków o konsystencji papki. Tego typu jedzenie nie wymaga żucia, a to ono z kolei pomaga w rozwoju narządów artykulacyjnych. Inną przyczyną może być zbyt wczesna nauka języków obcych – przy angielskim układamy bowiem język w pozycji „sepleniącej”, przy francuskim wymiawamy  „r” tylnojęzykowe, nie jak w języku polskim, gdzie „r” jest przedniojęzykowe. Nie zawsze jednak problem tkwi w tym.

Jak ćwiczyć mowę?

Zajęcia z logopedą zwykle prowadzone są indywidualnie, tak by móc dostosować ich program do konkretnego dziecka i przeprowadzić z nim ćwiczenia korekcyjne zależne od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Zwykle są to ćwiczenia wspomagające artykulację, ćwiczenia oddechowe, zabawy stymulujące język – ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Jak ćwiczyć z dzieckiem od najmłodszych lat?

Mów do niego jak najwięcej i jak najczęściej, od pierwszych miesięcy życia. Jest małe – nie odpowie Ci, ale będzie przyswajało mowę. Mów o wszystkim, o tym co robisz, co robisz teraz z nim, co będziesz robić. Unikaj przy tym zdrobnień, a jeśli Twoje dziecko już mówi, prowadź dialog tak, by miało jak najwięcej możliwości do odpowiadania.

Zajęcia logopedyczne to różnorodność metod i form pracy z najmłodszymi. Zawsze są dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Takie zajęcia to zabawy, czasami nawet praca z komputerem! czy zajęcia z muzykoterapii. Muzyka w terapii odgrywa nieocenioną rolę, może stać się bardzo ważnym bodźcem stymulującym rozwój dziecka. To w połączeniu z ruchem i mową rytmizowaną odnosi się często do psychiki, motoryki i zachowań społecznych dziecka. Terapia logopedyczna to nie tylko ćwiczenia wymowy – to stymulacja wielu różnych funkcji, które razem pozwalają usunąć problem zaburzeń mowy i ułatwiają dziecku funkcjonowanie.

Jakie rodzaje ćwiczeń możemy z dzieckiem wykonywać?

– ćwiczenia oddechowe, które pogłębiają oddech i ćwiczą przeponę, jak dmuchanie baniek     mydlanych, dmuchanie na płomień świecy, dmuchanie baloników;

– by ćwiczyć narządy artykulacyjne proponujemy ćwiczenia cmokania czy zawijania języka w roladki;

Dodatkowo oczywiście ćwiczenia rytmizujące, ruchowe z elementami tańca i słuchowe.

Dla kogo terapia?

– dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy – analia
– dzieci z wadą wymowy – z dyslalia:
– seplenienie (sygmatyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
– kappacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k
– gammacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g
– rotacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r
– dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji o typie jąkania, afazji, mutyzmu, mowy bezdźwięcznej
– dla dzieci z rozszczepem wargi lub/ i podniebienia
– dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami genetycznymi
– dzieci z zaburzenia gryzienia, żucia i połykania w przebiegu chorób neurologicznych i zespołów wad genetycznych
– dzieci z zaburzeniem funkcji oralnych: ssania, gryzienia, żucia, połykania

A także wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka ( m.in. dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, obciążeniami genetycznymi).

W Bajkowej Krainie reagujemy od razu po wychwyceniu wad. Mamy na miejscu odpowiednich specjalistów, a zajęcia logopedyczne są u nas na porządku dziennym.              

O zagadnieniach neurologopedii opowiemy w kolejnej blogowej odsłonie.