Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zabawek

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zabawek w ramach projektu pn. Tęczowa Kraina – kolorowy świat dziecka” nr wniosku WND-RPSL.08.01.03-24-07AD/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe_zabawki

Zał nr 1 Fomularz ofertowy_zabawki

Zał. nr 2 Klazula informacyjna