Dziękujemy za kolejny rok!

SZANOWNI PRACOWNICY BAJKOWEJ I TĘCZOWEJ KRAINY!

Nowy Rok wystartował, a jak to zwykle bywa styczeń To dalej okazja do podziękowań i planów na przyszłość! Dlatego początkiem nowego miesiąca i kolejnego roku chcemy Wam serdecznie podziękować za Waszą codzienną pracę i trud wkładany w wychowanie naszych bajkowych i tęczowych dzieci!

Wiemy, że praca z tak małymi istotami wymaga wielkiej uwagi i wielkiego zaangażowania. Wiemy, że nie zawsze jest łatwo i jak po sznurku, jednak dziękujemy, że dajecie radę!

Za Wasz trud, radość podczas każdego, nawet niezbyt dobrego dnia, zaangażowanie i sporą dawkę emocji, którą tutaj zostawiacie!

Dziękujemy za organizację wspólnych wydarzeń i spotkań.
Dziękujemy za kreatywne pomysły w realizacji planu pracy i niezwykły wkład w rozwój każdego dziecka uczęszczającego do naszych placówek!
Dziękujemy za każdą cząstkę Was, którą zostawiacie w Bajkowej i Tęczowej Krainie!

Mamy nadzieję, że rok 2020 będzie rokiem równie dobrym, jak miniony 2019. Wierzymy, że rozwój i zmiany to zawsze dobry pomysł!

Tego życzymy sobie i Wam, jeszcze raz mówiąc DZIĘKUJĘ!

Dyrekcja Bajkowej i Tęczowej Krainy